זה מפתיעה עד כמה בנות באר"הב תמימות. תראו אותה, יושבת במדינה זרה ומאמינה לכל דבר שהבחור הזר הזה מדבר. היא אפילו לא ידעה כמה כסף הוא משלם לה