אני אוהב כאשר במועדוני לילה השירותים הם משותפים לנשים וגברים, כאשר אנשים שיכורים יכולים לקראות שם הרבה דברים מאוד מעניינים. בפעם אחרונה בטעות פתחתי תא שישבה שם בחורה,