הוא משפיל אותה, השיב אותה על הברכיים, מקלל אותה, מזיין את הפה שלה כאילו זה חור, הוא דורש ממנה להגיד את מה שהוא רוצה והיא מושפלת על הברכיים